czwartek, 23 września 2010

Młodzież z Lasek zwiedziła Żelazową Wolę


Grupa ociemniałych z ośrodka w podwarszawskich Laskach, w ramach cyklu warsztatów muzycznych o tematyce chopinowskiej zwiedziła Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.


Maria Roguska o ośrodku w Laskach:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach rozpoczyna w tym roku obchody setnej rocznicy działalności. Cały wiek naznaczony niesieniem pomocy i oświaty zarówno dzieciom, jak i dorosłym niewidomym z terenu całej Polski. Laski są dla tysięcy inwalidów wzroku symbolem ciepłej i bezpiecznej przystani. W gościnnych progach laskowskiego ośrodka schronienie znajdowali w czasach okupacji żołnierze polskiego podziemia zbrojnego, a po wojnie bywali tu znani literaci, artyści, ludzie nauki, opozycjoniści. Laski to również cenione w kraju duchowe centrum skupienia, refleksji i zadumy.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym każdego roku kształci się około 300 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Większość mieszka na miejscu w internatach, nieliczni dojeżdżają co dzień z pobliskiej Warszawy i okolic.
Wykształcenie zdobywają w 9 szkołach, jakie dla nich prowadzimy. W przedszkolu dzieci uczą się jak samodzielnie się ubierać, myć, jeść i trafiać do znanych miejsc. Dla niewidomego to trudna sztuka i rodzice nie zawsze umieją ich tego nauczyć.

W szkole podstawowej i gimnazjum dzieci realizują ten sam program, co we wszystkich placówkach publicznych - posługują się tylko punktowym pismem Braille'a, inne są pomoce szkolne (np. wypukłe mapy i globusy). Zawodu młodzież uczy się w szkole zawodowej lub w technikum z maturą. Bardziej ambitni wybierają liceum przygotowujące do studiów wyższych.

Uzdolnieni muzycznie pobierają naukę w szkole muzycznej - grają na organach, gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach. By w przyszłości ułatwić absolwentom znalezienie pracy kładziemy nacisk na naukę języków obcych (angielski, niemiecki), uczymy też obsługi komputera.

Na całym świecie zmniejsza się liczba osób całkowicie niewidomych, w związku z tym mamy również pod opieką dużą grupę niedowidzących, a także niewidomych  opóźnionych umysłowo. Duża część dzieci cierpi dodatkowo na dysfunkcje układu ruchowego i nerwowego. Laskowski ośrodek zapewnia im całą gamę zajęć rehabilitacyjnych, z krytym basenem i hipoterapią, opiekę psychologów i wielu innych specjalistów.

Więcej informacji: www.laski.edu.pl, Maria Roguska maria.roguska@laski.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz